Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij neem dan contact met ons op.

Moet ik weer opnieuw beginnen als ik de demo-account omzet naar een jaaraccount?

Nee, het is niet nodig om dan Barboek.nl weer opnieuw in te richten. Alle gegevens uit de proefperiode blijven bewaard.

Hoe zet ik de proefperiode om in een jaaraccount?

Dat kan door in te loggen en naar instellingen te gaan. Daar vind je een knop [Licentie met een jaar verlengen]. Klik daar op en je licentie is direct met een jaar verlengd. Je ontvangt dan een factuur.

Waarom geven jullie een maand gratis?

We bieden een maand gratis, omdat je daarmee een goede indruk krijgt van de werking van Barboek.nl.

Ik weet niet of Barboek.nl voor mij de juiste oplossing is. Wat moet ik doen?

Barboek.nl kan met verschillende scenario’s werken en is flexibel voor wat betreft de inrichting. Mocht u twijfelen of Barboek.nl voor uw vereniging geschikt is dan kunt u twee dingen doen.

1. Barboek.nl een maand gratis proberen.

2. Contact met ons opnemen en uw situatie uitleggen. We kunnen dan uitleggen op welke wijze u Barboek.nl zou kunnen gebruiken. Eventueel zijn we u behulpzaam bij het inrichten van Barboek.nl voor uw situatie.

En mocht Barboek.nl niet voor u geschikt zijn dan zeggen we dat natuurlijk ook.

Ik niet alleen bardiensten, maar ook schoonmaakdiensten. Wat nu?

Het is mogelijk om gebruik te maken van allerlei soorten diensten. Dus ook een schoonmaakdienst kan ingevoerd worden in Barboek.nl.

In de toekomst maken we dit nog makkelijker door de mogelijkheid toe te voegen om personen aan groepen te koppelen. Diensten kunnen dan beschikbaar zijn voor een bepaalde groep.

Wanneer krijg ik een factuur van Barboek.nl?

De factuur wordt aangemaakt als de licentie verlengd wordt.  Verlenging van de licentie geschiedt standaard per jaar. De licentie kan verlengd worden door in te loggen en onder Instellingen te klikken op de knop [Licentie met een jaar verlengen].

Ik wil een Barboek maken voor de komende maanden, maar die zijn niet aanwezig in de lijst. Wat nu?

Indien er geen komende maanden aanwezig zijn dient de licentie verlengd te worden. Alleen de maanden die behoren bij de licentieduur zijn beschikbaar voor planning.

De licentie kan verlengd worden door in te loggen en onder Instellingen te klikken op de knop [Licentie met een jaar verlengen].

Hoe laat ik de leden weten wanneer ze een dienst hebben?

Dat kan eenvoudig door in te stellen dat een mail verzonden dient te worden een bepaald aantal dagen voorafgaand aan de dienst.

Het is mogelijk om meerdere cijfers in te vullen, zodat er ook meerdere malen een e-mail verzonden wordt.