Hier zijn enkele presentaties die gebruikt kunnen worden bij de eerste kennismaking met Barboek.nl.

  • Presentatie werking barboek.nl voor leden van de vereniging Powerpoint / PDF
  • Presentatie werking barboek.nl voor presentatie binnen de vereniging t.b.v. beslisproces Powerpoint / PDF
  • Klik hieronder op één van de instructiefilms.